Pamplona, un retrato / Iruña, erretratu bat

11 de Diciembre – 13 de Enero

Abenduaren 11-tik Urtarrilaren 13-ra

paco1.jpgDesde un principio, entendí que el planteamiento debería ser metódicamente documental, es decir, ajustado a la descripción directa de la realidad y respetando la percepción óptica de la cámara, así como la utilización de unos ciertos recursos fotográficos y aprovechar éstos como elemento creativo. Todo ello partiendo de un análisis previo del trabajo a realizar en cada lugar y en el momento conveniente, sin renunciar a las propias querencias y acentos particulares para equilibrar la rigidez de la metodología establecida, permitiéndome la licencia de jugar con un espacio de acción que dejara lugar a una probable improvisación en el momento de la toma. Una visión, por tanto, básicamente documental con la cual la fotografía históricamente ha crecido, si bien aportando una interpretación personal del tema a exponer, A partir de este planteamiento, entre pausas y distanciamiento obligados, el trabajo ha ido haciéndose solo.
Pero también sería el resultado de un deambular por los alrededores de algún lugar concreto, como una reconstrucción visual de diversos decorados urbanos en el escenario donde tuviera lugar el discurso del teatro de la vida. Así que me dispuse a encontrar estampas de formas y lugares en esos escenarios a través del rostro expresivo de sus edificios, con imágenes de una Pamplona fotográficamente fugaz aunque aparentemente inmutable; a buscar la cara natural de esa Pamplona diaria, anónima, reconocible y emblemática que me permitiera hacerle un retrato.
Un retrato urbano que aglutinara, con el valor documental e histórico inevitable, el complemento necesario de una interpretación estética con fines fotográficamente expresivos.

paco3.jpgHasiera-hasieratik, ulertu nuen planteamenduak metodikoki dokumentala izan behar zuela, hau da, errealitatearen deskribapen zuzenaren araberakoa eta kameraren pertzepzio optikoa errespetatuz, eta, aldi berean, zenbait baliabide fotografiko erabili eta baliabide horiek sorkuntzarako elementu legez aprobetxatu. Hori guztia, toki bakoitzean eta une egokian egin beharreko lanaren aurretiazko azterketatik abiatuta, ezarritako metodologiaren zorroztasuna orekatzeko nahi eta ukitu bereziei uko egin gabe, beti ere, hartualdiaren unean balizko inprobisazioa egitea ahalbidetuko zidan ekintza-espazio batekin jokatzeko aukera gordez. Beraz, ikuspegi dokumentala da oinarrian, eta, horri esker, argazkigintza hazi egin da historikoki; dena dela, aurkeztu beharreko gaiaren interpretazio pertsonala ere eskaintzen da. Planteamendu horretatik abiatuta, nahitaezko atsedenaldien eta urruntze-aldien artean, lana bakarrik egiten joan da.
Alabaina, toki zehatz bateko inguruetatik hara-hona ibiltzearen emaitza ere izango litzateke, hiri-dekoratu desberdinen berregite bisuala legez, bizitzaren antzerkiaren diskurtsoa hartzen duen eszenatokian. Horrela, bada, forma eta tokien estanpak bilatzen hasi nintzen eszenatoki horietan, bertako eraikinen aurpegi adierazkorraren bitartez, argazkigintzari begira iheskorra baina itxuraz aldagaitza den Iruñearen irudiekin; erretratu bat egiten utziko zidan eguneroko Iruña anonimo, ezagun eta enblematiko horren aurpegi naturala bilatzen.
Balio dokumental eta historiko saihestezinarekin, argazkigintzari begira adierazkorrak izango ziren helburuak beteko zituen interpretazio estetikoaren osagarria bilduko zuen hiri-erretratua.

Paco Ocaña

www.photomuseum.name